terug

Villa voor iedereen
Villa voor de gasten
Villa voor vrijwilligers
Giften voor villa

 
 ROUTEBESCHRIJVING
 
   
  MAAK UW KEUZE:
Gezinnen
   
Groepen
   
   
   
   
   
   

naar home
 
 
 

Voor wie

Villa Rozerood richt zowel naar gezinnen als naar groepen met zwaar zorgbehoevende kinderen tussen 0 en 18 jaar met een ernstige of levensbedreigende ziekte, met ernstige beperkingen, herstellend van een ernstig (verkeers)ongeval, ex-premature baby's, ... en waarvan de familie nood heeft aan een adempauze in gezinsverband. Villa Rozerood stelt zichzelf hier tot opdracht het welzijn van elk lid van het gezin, ook ouders en brussen te bewaken door hen een zo zorgeloos mogelijk verblijf aan te bieden en hen te laten genieten van en met elkaar. In de vakantieperiodes en weekends is de Villa voorbehouden voor gezinnen. Er kunnen 7 tot 8 kinderen met hun familie terecht. Tijdens de midweken buiten de vakantieperiodes kunnen er in bepaalde periodes van het jaar ook groepen uit zorgvoorzieningen terecht. De directie van Villa Rozerood hanteert een voorrangsboekingsbeleid op basis van een aantal criteria, waarbij o.m. de zorggraad een belangrijke rol speelt.
Villa Rozerood waarborgt een volledige hotelfunctie voor respijt-, opvang- en/of vakantieverblijf. De zorg die wordt aangeboden is een totale zorg, zowel fysiek, emotioneel als sociaal, en wordt gegarandeerd door een op totale zorg gerichte omkadering.
Villa Rozerood als respijthuis voorziet opvang in de volgende gevallen:

  1. wanneer de ziekenhuisopname niet meer nodig is en de terugkeer naar huis voorbereid moet worden;
  2. wanneer het tijdelijk moeilijk is om het kind thuis te verzorgen terwijl een ziekenhuisopname toch niet noodzakelijk is;
  3. wanneer er geen hoop op genezing meer is voor het zwaar zieke kind en het gezin ondanks dit toch even samen wil genieten weg van de thuisomgeving;
  4. wanneer de naasten (ouders, schaduwkinderen, andere familieleden of mantelzorgers) van het kind even opnieuw op krachten willen komen of er even tussenuit moeten, kunnen zij hun zieke kind een tijdje overlaten aan de goede zorgen van het personeel van Villa Rozerood.

Villa Rozerood als huis voor zorgvakantie biedt een aantal recreatieve en educatieve activiteiten en mogelijkheden, naast een volledige hotelservice. Door het aanbieden van veilig spelmateriaal met een professionele omkadering wil men een "bijna-thuis-atmosfeer" creƫren, ver weg van de sfeer van het ziekenhuis.
Zo wordt er ondermeer voorzien in:

  • binnen- en buitenspelmateriaal zoals bordspelen, PC, spelconsoles, fietsen, tafeltennis,...;
  • een brussenwerking voor de schaduwkinderen, via samenwerking met vrijwilligers en/of externen;
  • de organisatie van activiteiten voor gezinnen;
  • toeristische informatie op maat van de gezinnen en groepen;